lørdag 17. april 2010

Jom Ha'Zikaron

Jom Ha'Zikaron - 16 april 2010

- Israles minnedag for dem som miste livet kamper for IsraelI morgen er det Jom Ha'Zikaron

Jom Ha'Zikaron er til minne om alle som har mistet livet i kamper for staten Israel etter 1948. Minnedagen har i de siste blitt utvidet til minne alle sivile som er blitt drept i terroristangrep.

Når det  jødiske høytidene feires i forhold til vår kalender varierer svært mye. Det er nemlig den jødiske kalenderen som benyttes. Jødiske dager starter dessuten ved solnedgang og ikke ved soloppgang. Høytider kan også bli flyttet i den jødiske kalenderen hvis de kolliderer med shabatten. Jom Ha'Zikaron markeres vanligvis på den fjerde dagen i måneden Iyyar ogr blir alltid etterfulgt av Yom HaAtzma'ut, men begge dagene kan altså bli flyttet.


Jom Ha'Zikaron markeres dagen før Jom Ha'Atzmaut som er dagen for markering av Israels uavhengighet og Israels nasjonaldag. Disse to høytidene henger altså samme og med minnedag for ofrene på Jom Ha'Zikaron og en festdag dagen etter. .

Jom Ha'Zikaron er en viktig dag i Israel, siden landet er lite og de aller fleste Israelere tjenestegjør i forsvaret, kjenner nesten alle noen som har blitt drept i kamper.
Markeringen er høytidelig. Om kvelden lyder en sirene gjennom landet og alle reiser seg til 1 minutts stillhet. Til og med trafikken stanser og folk går ut av bilene sine og står ved siden av dem i til minuttet er over. Markeringen med et minutts stillhet blir gjentatt morgenen etter.

Det er også mange markeringer ellers, på gravlunder rundt om i landet blir det holdt spesielle seremonier til ære for de falne soldatene, der familiemedlemmer og venner er til stede.


Oversikt over når Yom HaZikaron feires i årene fremover


Yom HaZikaron begynner ved solennedgang på følgende datoer.2010 Søndag: 18 April  (5.Iyyar, 5770)
2011 Søndag: 08 mai  (5, Iyyar, 5771)
2012 Tirsdag: 24 april (3. Iyyar, 5772)
2013 Søndag:14 April  (5, Iyyar, 5773)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar