onsdag 19. november 2014

Mangfoldig med politikk

Variert og engasjerende

Det er spennende og variert å være politisk engasjert. Mange lurer på hvorfor jeg stiller opp på standaksjoner i regnvær og kulde og bruker så mye av fritiden min på Frogner og Oslo Høyre.

For det første er det å være kampanjeleder en veldig takknemlig oppgave. Jeg får mye ros og blir stadig takket for innsatsen. Jeg treffer mange engasjerte mennesker over hele Oslo - ja over hele Norge som liker å bidra og å gjøre en innsats. Det er entusiatiske og positive mennesker som er opptatt av samfunnet rundt seg og som har overskudd til å yte litt ekstra og som det alltid er intressant å snakke med. Standaksjoner er sosialt og publikum, eller velgerne som vi gjerne kaller folk vi møter er for det meste blide og har nyttige innspill å komme med.

I styret i Frogner Høyre er vi en sammensveiset gruppe som behandler små og store saker.
Som tillittsvalgt i Frogner Høyre og folkevalgt i i Frogner Bydel får jeg mange spennende opplevelser, jeg lærer ekstremt mye

Forsvars- og sikkerhetspolitikk
For noen dager siden var det møte i representantskapet i Oslo Høyre. Forsvarminsister Ine Eriksen Søreide holdt innledning om sikkerhets- og forsvarspolitikken. Europa er inne i en ny fase. Det er 25 år siden den kalde krigen sluttet. 25 år siden Berlinmurens fall 9. november 1989, året som ble erklært som det mest begivenhetsrike året i etterkrigstidens Europa. året da den kalde krigen tok slutt. 2014 er et annerledes år et år med store endringer det også, men ikke i fredelig retning. I forhold til Russland er det som om vi er tilbake i den kalde krigen med krigen i Ukraina først og fremst men også med russiske ubåter i Stockholms skjærgård. Det skjer skremmende ting i hele verden. Etter den lovende arabiske våren, har det ikke blitt noen sommer, den arabiske sivilisasjonen har brutt sammen. Terroristgrupper tilraner seg makten over landområder og Libya har som er uten noe sentralt styre har blitt et transittsted for flyktinger i mengder vi aldri har sett før.

Ine Eriksen Søreide er den av statsrådene som har fått best karakter. Hun fikk 6 minus av Aftensposten, minuset var veldig lite og bare fordi hun ikke er så opptatt av å søke oppmerksomhet om sin egen person. Det hun roses mest for er sin faglige dyktighet. Det er godt at Norge nå har en faglig sterk og populær forsvarsminister som samarbeider godt med forsvarssjefen.
Søreide trekkes frem som en som virkelig skiller seg ut i positiv forstand. Hun har vist evne til å få med seg både departementet og Stortinget. Ikke minst gjør hun det sterkt på områder der mange andre får kritikk: Forankring, kommunikasjon, evne til å forstå det store bildet, sier politisk redaktør Trine Eilertsen.
Det er et privilegium for oss som er medlemmer i Oslo Høyre å kunne stille forsvarsministeren spørsmål om forsvars- og sikkerhetspolitikk ansikt til ansikt i Høyres Hus. Det er slike ting vi får være med på.

Førsteutkast til kommunevalgprogram
Bystyreprogrammet
Nå jobber jeg med bystyreprogrammet for 2015-19 i Oslo. Jeg har vært med i et utvalg som heter "Levende by" vi brukte våren til å forberede gode saker innen helse, omsorg, kultur og sosial for Oslo Høyres programkomité. Vi hadde mange spennende møter og var blant annet på Aker Helsearena og fikk omvisning der. Det er en av de mange fordelene med å engasjere seg poltisk, du får innblikk i mange ting og folk du møter er ivrige når det gjelder å stille opp, fortelle og forklare.

Programprosessen i Oslo Høyre er omfattende og langvarig. Først arbeidet fem temautvalg med å forberede innspill. Foruten "Levende by" var det "Grønn by", "Trygg by", "Skapende by" og "Smart by". Utvalgene sendte sine innspill til programutvalget før sommeren og i august presenterete utvalget sitt førsteutkast.

Førsteutkastet ble sendt ut på høring til bydelsforeninger, interessegrupper og alle medlemmer.  Jeg jobbet med programmet både i Frogner Høyre og i Interessegruppen for Helse og Sosial som jeg er medlem av. I tillegg sendte jeg inn en god del forslag fra meg selv som enkeltperson.

2. utkastet til program
Når fristen for innspill var ute satte programutvalget seg ned med alle forslagene, godkjente noen og forkastet andre. 1. november var andreutkastet ferdig,  Andreutkastet er programkomitéens forslag til program som behandles av Oslo Høyres representantskap. Medlemmene har fortsatt muligheter til å foreslå endringer og kan sende inn innspill til komitéen. Før representantskapet får forelagt og skal stemme over programmet og endringsforslagene, gjennomgår programkomitéen alle forslagene og skriver hvorvidt de anbefaler dem vedtatt eller avvist. Så det er altså enda en runde med programkomitéen. Imidlertid blir alle forslag som sendes inn i denne runden behandlet og stemt over i representantskapet. Det er fortsatt viktig for oss å få programkomitéen til å godta våre innspill, så de bør begrunnes godt. Det er nemlig krevende å få representantskapet til å gå inn for forslag som komitéen ikke anbefaler vedtatt. Du bør i hvert fall på talerstolen, kanskje du trenger to stykker og du bør ha et godt innlegg. I tillegg bør du ha snakket med folk på forhånd og sikret deg støtte fra folk som vil stemme for forslaget. Dersom programkomitéen anbefaler endringen, er det derimot mye lettere.

Programmet og behandlingen av det er så omfattende at det skal behandles i to omganger. Helsekapittelet som jeg har jobbet med skal vedtas allerede 24. november. Fristen for innspill er 14. november, så nå er det dårlig tid, for jeg har mange innspill. Det er hektisk møtevirksomhet i lokalforeningene og jeg har vært på møter både i egen bydel og andre bydeler, både for å lære og for å komme med innspill og skaffe støtte Frogner Høyres og Interesssegruppens forslag.

Vi vil ha nullvisjon for selvmord i Osloskolen 
og ønsker å innføre en modell 
som ligner på TRUST-modellen fra Miami
Nullvisjon for selvmord blant barn og unge
Det jeg jobber iherdig med i dag er et innspill om innføre nullvisjon for selvmord blant barn og unge i Osloskolen. Det er en sak jeg virkelig brenner for. Onsdag arrangerte Bjørn Bangvoll og jeg et stort møte om dette sammen med Interessegruppen for Helse og Sosial i Høyre. Vi hadde invitert mange spennende foredragsholder og håpet på stort oppmøte. Jeg ordnet lokaler og servering i tillegg til å skrive forslag til tekst om dette temaet i programmet og en omfattende bakgrunnsartikkel.

Mitt mål er at vi får innført en modell som er så lik den de bruker i Miami som mulig. Jeg vet at det ikke er lett.

I forkant av det store møtet hadde jeg jobbet iherdig med å få satt ned noen konkrete punkter som jeg mente det var håp om å få inn i programmet. Punkter med støtte fra Vestre Aker Høyre, Frogner Høyre og Intreressegruppen for Helse og sosial. Jeg følte at det var bedre å droppe dem som ikke fikk mye støtte. Til slutt var jeg ganske fornøyd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar